Snažím se docílit toho, aby každý předmět, který projde mýma rukama, měl duši, ztělesňoval kus mě samé, přinášel radost tomu, kdo jej používá, a vnesl o trochu více světla do šedi běžných dní. Barvami, tvary, kombinacemi materiálů, přírodou, světem kolem nás, architekturou a uměleckými proudy první poloviny minulého století, tím vším se nechávám ráda inspirovat a vést při tvorbě, ať už ryze uměleckých objektů – soch, plastik a obrazů, tak i designových kolekcí.

Maximální kvalita zpracování, použití těch nejlepších vstupních materiálů, originalita, péče a smysl pro detail, to jsou základní ingredience, o které se opírám během celého tvůrčího a výrobního procesu. Nechte se unést jedinečností každé kolekce, každé sochy, každého tvaru či barvy.

Kromě zde prezentovaných kolekcí a uměleckých předmětů nabízím návrh a realizaci zakázek, které budou vycházet z vašich individuálních potřeb a přání (odpovídajících však osobitosti stylu a umělecké lince ateliéru).